Behandelverloop

Je eerste bezoek

 

  • Als je voor het eerst bij ons komt, wordt er in de eerste plaats geluisterd naar je wensen en klachten. Vervolgens wordt er gekeken naar het gebit en gezicht. Er wordt gekeken naar de eventuele noodzaak van een behandeling en – in het geval van jongeren  of de gebitsontwikkeling vlot en correct verloopt
  • Het is een misvatting dat er altijd gewacht moet worden tot alle tanden gewisseld zijn voor je met een beugel kan starten!
  • Meestal wordt er een overzichtsradiografie genomen om een beeld te krijgen van alle tanden en het omliggend bot.
  • Aanvraag mutualiteit indien nodig.

Het uitgebreide onderzoek

  • Het verzamelen van alle gegevens is een zeer belangrijke fase in het traject. Er word een 3D-scan gemaakt alsook klinische foto’s van je gezicht en tanden.
  • Bijkomend wordt nog een radiologische opname van je aangezichtsprofiel genomen. Met al deze gegevens kan de orthodontist een concrete planning maken.

Bespreking

  • Vandaag kom je te weten met welk soort beugel de orthodontist je gebit zal corrigeren, hoelang de behandeling zal duren, hoe vaak je moet komen etc.
  • Je krijgt ook een heel concreet overzicht van het financiële aspect.
  • Als je akkoord bent met het behandelplan, kan er gestart worden met de behandeling.