Informatie voor de patiënt in het kader van algemene informatieverplichting

 • Naam en Voornaam: Hoste Sofie
 • Bijzondere Beroepstitel: Tandarts specialist in de Orthodontie
 • RIZIV-nummer: 3-05084-78-007
 • Ondernemingsnummer: BE 0886822302
 • Rechtsvorm: natuurlijk persoon of andere: BV
 • Adres maatschappelijke zetel (indien rechtspersoon): Koningsstraat 23, 3920 Lommel
 • Praktijkadres(sen): Koningsstraat 23, 3920 Lommel
 • Telefoonnummer: 011/413 006
 • Website (indien van toepassing): www.ortholommel.be
 • Op website vermeld e-mailadres : info@ortholommel.be Enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Amma
 • Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

 • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
 • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
 • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
 • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.

Download PDF